WordscopeLooking for the accurate translation of a word in context?
Wordscope has indexed thousands of quality sites to help you!
Opinions from our customers and partners«We use the services of Wordscope every day. This tool is a great help in searching for precise information and when in doubt about the translation of a word in a well-defined context. »

Lionel Stassar
Director of the Translation Department

National Employment Office (ONEM)
Share this page!
   
Wordscope Video
“On the virtual dissection table - TED Talks -”

(video with English subtitles)

Translation of "pyodermie " (Dutch → French) :

TERMINOLOGY
see also In-Context Translations below


IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Voor oppervlakkige pyodermie kan een langere behandelingsduur nodig zijn, met een maximale duur van 21 dagen.

Les pyodermites superficielles peuvent nécessiter un traitement jusqu’à au maximum 21 jours.


Voor de behandeling van: Acute ongecompliceerde urineweg infecties veroorzaakt door Escherichia coli of Staphylococcus spp. Oppervlakkige pyodermie veroorzaakt door Staphylococcus intermedius.

- Traitement des infections urinaires aiguës et non compliquées à Staphylococcus spp ou Escherichia coli.


Huidinfecties en infecties van de weke delen, bijvoorbeeld furunculose, pyodermie, impetigo, erysipelas bij patiënten met een overgevoeligheid voor bètalactamantibiotica, of wanneer een dergelijke behandeling om andere redenen niet geschikt wordt geacht.

Infections de la peau et des parties molles, comme la furonculose, la pyodermite, l'impétigo, l'érysipèle chez des patients présentant une hypersensibilité aux antibiotiques bêta-lactames, ou lorsqu’un tel traitement est considéré comme non approprié pour d'autres raisons.


(furunculose), huidinfecties (pyodermie, impetigo en erysipelas)

(furonculose), infections de la peau (pyodermie, impétigo et érysipèle)


- huid en weke weefsels (bvb.: furunculosis, pyodermie en impetigo).

- peau et tissus mous (par ex. furonculose, pyodermie et impétigo).


Infecties van de huid en weke weefsels, bv. furunculosis, pyodermie en impetigo.

Infections de la peau et des tissus mous, par ex. furonculose, pyodermie et impétigo.


Huidaandoeningen veroorzaakt door bacteriën en virussen (bijvoorbeeld: pyodermie, varicella, vaccinatie, herpes simplex, zona), schimmelinfecties van de huid, syfilis, tuberculose van de huid, rosacea, dermatitis perioralis, acné vulgaris, ulcereuze huidaandoeningen, open wonden, huidatrofie.

Affections cutanées bactériennes et virales (par exemple : pyodermie, varicelle, vaccine, herpès simple, zona), mycoses cutanées, syphilis, tuberculose cutanée, rosacée, dermatite péribuccale, acné vulgaire, ulcères cutanés, plaies, atrophie cutanée.


Vaak: Pruritus Soms: Angio-oedeem, urticaria, uitslag, psoriasiforme huiduitslag, psoriasis (inclusief nieuwe of erger wordende uitbraken die met pyodermie gepaard gaan, voornamelijk op de handpalmen en de voetzolen) Zelden: Cutane vasculitis (inclusief leukocytoclastische vasculitis), Stevens-Johnson-syndroom, erythema multiforme Zeer zelden: Toxische epidermale necrolyse

Prurit, Angiœdème, urticaire, éruption cutanée, éruption psoriasiforme, psoriasis, y compris une première atteinte ou aggravation et atteinte pustuleuse (principalement palmo-plantaire) Vascularite cutanée (incluant la vascularite leucocytoclastique), syndrome de Stevens-Johnson, érythème polymorphe Syndrome de Lyell
Others have searched : voor oppervlakkige pyodermie    etterige huidziekte    pyodermatitis    pyodermatose    pyodermia    pyodermie    


www.wordscope.fr (v4.0.br)

pyodermie